Aktulności

2015-08-16: NOWOŚĆ!!! Zapisy na grupowe zajęcia pływania w Kętch

 Trwają zapisy na zajęcia nauki i doskonalenia pływania na ...

2015-08-03: PŁATNOŚCI TYLKO PRZELEWEM

Informujemy, że nastąpiły zmiany w formie płatności za zajęci...

2015-08-03: Zapisy na zajęcia pływania w roku szkolnym 2015/2016r.

 Trwają zapisy na zajęcia nauki i doskonalenia pływania w C...

zobacz więcej

Regulamin Zajęć Pływania

 

 1. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania odbywają się na krytej pływalni  Centrum Widowiskowo-Sportowym, plac Ks. K. Kochaja 1 w Kozach oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. os. Nad Sołą 29 Kęty.
 2. Program szkolenia obejmuje okres od września do końca czerwca, czas trwania jednej lekcji trwa 45min.
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka uczestniczącego w zajęciach. (zaleca się konsultacje z lekarzem)
 4. Prowadzący biorą odpowiedzialność za kursantów tylko podczas prowadzonych przez nich zajęć pływania, nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci w szatni oraz na terenie hali basenowej przed i po zajęciach.
 5. Opłatę należy uiścić za każdy miesiąc nauki z góry, przelewem do 5-tego dnia każdego miesiąca.
 6. W przypadku nieuregulowania płatności w formie przelewu do w/w dnia, nie będzie możliwości uczestniczenia w zajęciach.
 7. W przypadku dłuższej absencji czy choroby za podtrzymanie miejsca w grupie w danym miesiącu ponoszona jest opłata w wysokości połowy opłaty miesięcznej.
 8. W przypadku całkowitej rezygnacji z zajęć pływania należy niezwłocznie poinformować prowadzących najpóźniej miesiąc przed faktem, brak powyższej informacji zobowiązuje do uiszczenia opłaty za cały najbliższy miesiąc.
 9. Każdą nieobecność dziecka na zajęciach rodzic (opiekun) zobowiązany jest powiadomić prowadzących SMS-em (jak najszybciej jest to możliwe), w przypadku braku informacji nie ma możliwości zwrotu ani odrobienia zajęć.
 10. Nieobecność nieusprawiedliwiona dłuższa niż 2 jednostki lekcyjne powoduje skreślenie z listy uczestników, a kwota nie wykorzystana za zajęcia nie będzie zwracana.
 11. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy ani odliczenia od następnego miesiąca, ewentualne odrobienie możliwe jest do 14 dni.
 12. Odrobienie zajęć możliwe jest po uprzednim umówieniu się z prowadzącymi.
 13. Zajęcia mogą być fotografowane i filmowane w celu publikacji na stronie internetowej (www.plywanie-narty.pl oraz www.facebook.com/Active.Malusze/)jeżeli nie ma takiej zgody ze strony opiekunów, należy to zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.
 14. Kursantów obowiązuję regulamin krytej pływalni w Kętach i Kozach
 15. Szkoła Sportu i Rekreacji „Active” zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i prowadzacych zajęcia.

 

Partnerzy

logo_maluszek (logo_maluszek.jpg)

Zapisy

zapisy (zapisy.jpg)