Aktulności

2015-08-16: NOWOŚĆ!!! Zapisy na grupowe zajęcia pływania w Kętch

 Trwają zapisy na zajęcia nauki i doskonalenia pływania na ...

2015-08-03: PŁATNOŚCI TYLKO PRZELEWEM

Informujemy, że nastąpiły zmiany w formie płatności za zajęci...

2015-08-03: Zapisy na zajęcia pływania w roku szkolnym 2015/2016r.

 Trwają zapisy na zajęcia nauki i doskonalenia pływania w C...

zobacz więcej

Regulamin Szkoły Narciarskiej

 1. Zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na nartach odbywają się na stokach Szczyrku, w Wiśle, Międzybrodziu Bialskim, górze Żar, w Rzykach.
 2. Program szkoleniowy obejmuje okres od listopada do marca a zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę.
 3. Dziecko uczestniczące w zajęciach powinno mieć zgodę lekarza-pediatry o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach. (zalecane ale nie wymagane).
 4. W przypadku braku zgody lekarza-pediatry rodzic bierze pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka uczestniczącego w zajęciach.
 5. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest opłata za zajęcia najpóźniej w czwartek poprzedzający wyjazd, tylko w ten sposób organizator może zagwarantować miejsce.
 6. Osoby u których nie odnotowano opłaty do czwartku ( do godz. 14) zostają skreślone z listy chętnych na wyjazd. Uwzględniane są potwierdzenia przelewów wysłane faxem lub mailem.
 7. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach rodzic (opiekun) zobowiązany jest powiadomić prowadzących telefonicznie ( przed zajęciami), w przypadku braku informacji nie ma możliwości odrobienia zajęć.
 8. Nieprzybycie na wyjazd nie upoważnia do zwrotu opłaty.
 9. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską, nauczycieli wychowania fizycznego, mających uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi.
 10. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu narciarskiego w którego skład wchodzą: -ubranie, - narty, -buty narciarskie, - KASK NARCIARSKI OBOWIĄZKOWO!!!
 11. Osoby korzystające z transportu organizowanego przez Szkołę Sportu i Rekreacji „Active” proszone są o WYPEŁNIENIE KLAUZULI w formularzu zgłoszeniowym wyrażającej zgodę na transport.
 12. Zajęcia mogą być fotografowane i filmowane w celu publikacji na stronie internetowej www.plywanie-narty.pl
 13. Za rzeczy pozostawione i zgubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Szkoła Sportu i Rekreacji „Active” zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub odwołania zajęć z powodów nie zależnych od szkoły.

Partnerzy

logo_maluszek (logo_maluszek.jpg)

Zapisy

zapisy (zapisy.jpg)