Cennik

Karnet 12 zajeć dla jednego dziecka* 350zł
Karnet 12 zajęć dla rodzeństwa 630zł
Wejście jednorazowe dla jednego dziecka
(tylko w ramach wolnych miejsc)
40zł
Wejście jednorazowe dla rodzeństwa
(tylko w ramach wolnych miejsc)
70zł

* cena nie obejmuje wstępu na basen, ( nie dotyczy dzieci do lat 3)