Regulamin Szkoły Pływania ACTIVE

1. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania odbywają się na krytej pływalni  Centrum Widowiskowo-Sportowym, plac Ks. K. Kochaja 1 w Kozach oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. os. Nad Sołą 29 Kęty.

2. Program szkolenia obejmuje okres od września do czerwca, czas trwania jednej lekcji trwa 45min.

3. Rodzice lub opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka uczestniczącego w zajęciach. (zaleca się konsultacje z lekarzem)

4. Prowadzący biorą odpowiedzialność za kursantów tylko podczas prowadzonych przez nich zajęć pływania, nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci w szatni oraz na terenie hali basenowej przed i po zajęciach.

5. Opłatę należy uiścić za każdy miesiąc nauki z góry, przelewem do 5-tego dnia każdego miesiąca.

6. W przypadku nieuregulowania płatności w formie przelewu do w/w dnia, nie będzie możliwości uczestniczenia w zajęciach.

7. W przypadku dłuższej absencji czy choroby za podtrzymanie miejsca w grupie w danym miesiącu ponoszona jest opłata w wysokości połowy opłaty miesięcznej.

8. W przypadku całkowitej rezygnacji z zajęć pływania należy niezwłocznie poinformować prowadzących najpóźniej miesiąc przed faktem, brak powyższej informacji zobowiązuje do uiszczenia opłaty za cały najbliższy miesiąc.

9. Każdą nieobecność dziecka na zajęciach rodzic (opiekun) zobowiązany jest powiadomić prowadzących SMS-em (jak najszybciej jest to możliwe), w przypadku braku informacji nie ma możliwości zwrotu ani odrobienia zajęć.

10. Nieobecność nieusprawiedliwiona dłuższa niż 2 jednostki lekcyjne powoduje skreślenie z listy uczestników, a kwota nie wykorzystana za zajęcia nie będzie zwracana.

11. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy ani odliczenia od następnego miesiąca, ewentualne odrobienie możliwe jest do 14 dni.

12. Odrobienie zajęć możliwe jest po uprzednim umówieniu się z prowadzącymi.

13. Zajęcia mogą być fotografowane i filmowane w celu publikacji na stronie internetowej (www.plywanie-narty.pl, www.maluszekplywa.pl, www.facebook.com/Active.Malusze/, https://www.instagram.com/szkola.active/, https://www.youtube.com/channel/UC8RybVh4JIbrTvr7BuSmu3g)

14. Kursantów obowiązuję regulamin krytej pływalni w Kętach i Kozach

15. Szkoła Sportu i Rekreacji „Active” zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub odwołania zajęć z powodów nie zależnych od szkoły.


Regulamin Szkoły Pływania Maluszek

1. Zajęcia nauki pływania odbywają się na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. os. Nad Sołą 29 w Kętach.

2. Wszystkich uczestników obowiązuje regulamin krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach.

3. Kurs przewiduje dwanaście zajęć 30 – 40-minutowych.

4. W zajęciach bezpośrednio uczestniczy rodzic (opiekun) i dziecko (nie dotyczy dzieci, które ukończyły 4 lata i posiadają odpowiednie umiejętności).

5. Dziecko uczestniczące w zajęciach powinno mieć zgodę lekarza-pediatry o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć w wodzie.

6. W przypadku braku zgody lekarza-pediatry rodzic bierze pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka uczestniczącego w zajęciach.

7. Rodzic (opiekun) dziecka zobowiązany jest do opłaty za wejście na basen (wg cennika basenu) oraz bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wodzie (dotyczy dzieci do lat 4).

8. Dzieci powyżej 3 lat muszą mieć opłacone każdorazowo wejście na basen.

9. Zajęcia mogą być fotografowane i filmowane przez Szkołę Pływania „Maluszek”, oraz publikowane na (www.plywanie-narty.pl, www.maluszekplywa.pl, www.facebook.com/Active.Malusze, www.instagram.com/szkola.active, www.youtube.com

10. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach rodzic (opiekun) zobowiązany jest powiadomić prowadzącego telefonicznie (przed zajęciami, najwcześniej jak się da).

11. Nieobecność nieusprawiedliwiona dłuższa niż 2 zajęcia pod rząd powoduje skreślenie z listy uczestników, a kwota nie wykorzystana za zajęcia nie będzie zwracana.

12. Wszystkie informacje odnośnie zmiany terminów  lub odrabiania zajęć będą dostępne na stronie internetowej www.maluszekplywa.pl, www.facebook.com/Active.Maluszek

13. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską, nauczycieli wychowania fizycznego z przygotowaniem pedagogicznym, mających uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi.

14. Szkoła Pływania Maluszek zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub odwołania zajęć z powodów nie zależnych od szkoły.